Uniek Sporten,

Stichting P.I.B. richt zich op verschillende doelgroepen, maar blijft deze uitbreiden. Door middel van het project "Bijzonder Sportief" wil de stichting er voor zorgen dat mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, makkelijker toegang krijgen tot een passend beweegaanbod. Ook moet voor hun duidelijk worden welk aanbod van sport en bewegen er is in de buurt. De brug tussen het sporten/bewegen en deze doelgroep wordt zo verkleind. Het doel van het programma is; Verhoging van de sportparticipatie van deze doelgroep.

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Bewezen is dat je door sport en bewegen fysiek en mentaal sterker wordt. Daarvoor is het belangrijk dat mensen gestimuleerd en gemotiveerd worden. Dit gegeven is voor de gehele populatie in het land, dus ook voor de mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Volgens het NOC*NSF sporten mensen met een beperking gemiddeld minder dan iemand zonder een beperking.

Om de sportparticipatie van deze doelgroep te verhogen is er een goede samenwerking tussen de professionals en de verenigingen nodig. De samenwerking zorgt er voor dat deze doelgroep de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.

Er is gestart door te kijken welke verenigingen al een samenwerking hebben en hoe zij met deze doelgroep omgaan. De doelgroep kan via de site het aanbod zien van de verschillende soorten verenigingen. Er is geprobeerd voor ieder individu een perfect aanbod te hebben. Is het zo dat het individu iets heeft wat er nog niet bij staat, dan zorgt stichting P.I.B. er voor dat ook voor deze persoon iets gevonden kan worden. Plezier staat hoog in het vaandel bij deze doelgroep en Stichting P.I.B. geeft ook advies aan de sportaanbieders die willen beginnen met een aanbod voor de doelgroep met een beperking. Ook bieden ze ondersteuning aan de sportaanbieders die dit aanbod al hebben. zodra er plezier in bewegen gevonden kan worden zal de sporter ook langer doorgaan met de activiteit.

Het is van belang om de verenigingen in kaart te brengen voor deze doelgroep en daarnaast ook het aanbod te vergroten. Stichting P.I.B. wil u graag helpen om het beste sportaanbod voor u te vinden.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.