Voor zorgverleners en welzijnswerkers (medisch netwerk, zorgnetwerk, verbinding zorg/sport)

Het programma

Gezond bewegen met diabetes en overgewicht is een programma gericht op de doelgroepen (pre) diabetes en overgewicht/obesitas vanaf 19 jaar. Veel mensen die (pre) diabetes en overgewicht/obesitas hebben zijn vaak inactief.

Werkwijze

Werving van deelnemers gebeurt via diversen kanalen. Er is gekeken wie en waar er in contact kan komen met potentiële deelnemers. De focus ligt daarbij op zorgverleners en welzijnswerk. Ook de lokale media wordt gebruikt. De buurtsportcoach heeft direct contact met zorgverleners. Middels een voucher kunnen mensen doorverwezen worden naar de buurtsportcoach voor een gratis beweeg- en leefstijladvies. Ook kunnen contactgegevens van potentiële deelnemers worden doorgegeven aan de buurtsportcoach welke vervolgens contact met hen opneemt. Door gebruik van de lokale media wordt er naamsbekendheid gecreëerd.

Begeleiding van gedragsverandering

De begeleiding van de gedragsverandering wordt verzorgd door de buurtsportcoach en is gericht op duurzaam gezond bewegen. Middels een voucher of een directe doorverwijzing van een zorgverlener wordt er een intake/kennismakingsgesprek bij de buurtsportcoach gepland. Aan de hand van dit gesprek wordt er een beweeg- en leefstijladvies gegeven. Middels het sportmenu kunnen de deelnemers kiezen welke activiteit hij/zij gaan doen. De buurtsportcoach zorgt vervolgens voor een warme overdracht naar de beweegaanbieder. In het kennismakingsgesprek wordt ook het vervolg van de begeleiding besproken. Dit houdt in dat afhankelijk van de deelnemer wordt gekeken of de buurtsportcoach mee gaat naar de eerste beweegactiviteit òf dat telefonisch contact/contact per e-mail voldoende is. Op dat moment kan er ook overleg plaatsvinden over hoe de deelnemers het beste begeleid kunnen worden. In het kennismakingsgesprek wordt ook het vervolg van de begeleiding besproken. Met wat voor interval er geëvalueerd wordt op het verandertraject van de deelnemer en hoe het contact wordt onderhouden.

Terugkoppeling naar zorgverlener (korte termijn en lange termijn)

Voor het succes van het gedragsveranderingsproces is het belangrijk dat participerende partijen onderling contact hebben over de deelnemers. De buurtsportcoach geeft daarom ook terugkoppeling van het proces naar de zorgverlener. Dit gebeurt na ieder contactmoment, na de intake en na elke vervolgafspraak. De voorwaarde hiervan is dat het wel relevant is.

Activiteiten (sportmenu)

Om deze inactiviteit om te zetten naar een actieve levensstijl, wordt er een gratis beweeg- en leefstijladvies aangeboden aan potentiele deelnemers. Dit wordt verzorgd door de buurtsportcoach. Vervolgens wordt er geluisterd naar de wensen en behoeften van de deelnemers. De deelnemers kunnen een keuze maken uit verschillende arrangementen. Binnen deze arrangementen is een breed scala aan beweegactiviteiten van verschillende beweegaanbieders. De beweegactiviteiten staan op het sportmenu. Tijdens het intake gesprek willen we achter de behoeftes komen en hier vervolgens een beweegadvies op afstemmen. Door middel van het sportmenu kan een deelnemer kiezen uit verschillende sporten en arrangementen. Daardoor kan er voor iedereen iets persoonlijks worden aangeboden.

Borging kwaliteit en veiligheid beweegactiviteiten

Door stichting P.I.B. wordt een e-learning aangeboden voor de beweegaanbieders zodat deze alle benodigde kennis hebben om met de doelgroep aan de slag te gaan. Tevens wordt door middel van de e-learning de kwaliteit en veiligheid van de beweegactiviteiten voor de deelnemers gewaarborgd. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen waaraan de beweegactiviteiten moeten voldoen. Deze staan in het samenwerkingscontract geformuleerd.

Achtergrond informatie

Gezond bewegen met diabetes en overgewicht is een programma van Stichting P.I.B. Dit is een onafhankelijke stichting waarin het hele netwerk van het programma is ondergebracht. Deelnemers van het programma schrijven zich dan ook in bij Stichting P.I.B.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.