Voor beweegaanbieders (beweegnetwerk, sociale kaart)

Het programma

Gezond bewegen met diabetes en overgewicht is een programma gericht op de doelgroepen (pre) diabetes en overgewicht/obesitas vanaf 19 jaar. Veel mensen die (pre) diabetes en overgewicht/obesitas hebben zijn vaak inactief.

Werkwijze

Om inactiviteit om te zetten naar een actieve levensstijl, wordt er een gratis beweeg- en leefstijladvies aangeboden. Dit wordt verzorgd door de buurtsportcoach. Vervolgens wordt er geluisterd naar de wensen en behoeften van de deelnemers. De deelnemers kunnen een keuze maken uit verschillende arrangementen. Binnen deze arrangementen is een breed scala aan beweegactiviteiten van verschillende aanbieders. De beweegactiviteiten staan op het sportmenu welke op dit moment wordt samengesteld. Tijdens het intake gesprek willen we achter de behoeftes komen en hier vervolgens een beweegadvies op afstemmen. Door middel van het sportmenu kunnen deelnemers kiezen uit verschillende sporten en arrangementen. Daardoor kan er voor iedereen iets persoonlijks worden aangeboden.

Werving

Werving van deelnemers gebeurt via diversen kanalen. Er is gekeken wie en waar er in contact kan komen met potentiële deelnemers. De focus ligt daarbij op zorgverleners en welzijnswerk. Ook de lokale media wordt gebruikt. De buurtsportcoach heeft direct contact met deze mensen. Middels een voucher kunnen mensen doorverwezen worden naar de buurtsportcoach voor een gratis beweeg- en leefstijladvies. Ook kunnen contactgegevens van deelnemers doorgespeeld worden aan de buurtsportcoach welke vervolgens contact met hen opneemt. Door gebruik van de lokale media wordt er naamsbekendheid gecreëerd.

Begeleiding van gedragsverandering

De begeleiding van de gedragsverandering wordt verzorgd door de buurtsportcoach. Middels een voucher of een directe doorverwijzing van een zorgverlener wordt er een intake/kennismakingsgesprek bij de buurtsportcoach gepland. Aan de hand van dit gesprek wordt er een beweeg- en leefstijladvies gegeven. Middels het sportmenu kunnen deelnemers kiezen welke activiteit hij/zij gaan doen. De buurtsportcoach zorgt vervolgens voor een warme overdracht naar de beweegaanbieder. Dit houdt in dat afhankelijk van de deelnemers wordt gekeken of de buurtsportcoach mee gaat naar de eerste beweegactiviteit òf dat telefonisch contact/contact per e-mail voldoende is. Op dat moment kan er ook overleg plaatsvinden over hoe de deelnemers het beste begeleid kunnen worden. In het kennismakingsgesprek wordt ook het vervolg van de begeleiding besproken. Met wat voor interval er wordt geëvalueerd op het verandertraject van de deelnemers en hoe het contact wordt onderhouden.

Begeleiding van activiteiten

Voor veel beweegaanbieders is de doelgroep van dit programma nieuw. Dit vereist een andere aanpak. In sommige gevallen is dit een aangepaste beweegactiviteit en andere kennis om de groep te helpen. Door stichting P.I.B. wordt een e-learning aangeboden voor de beweegaanbieder zodat deze alle benodigde kennis heeft om met de doelgroep aan de slag te gaan. Tevens wordt door middel van de e-learning de kwaliteit en veiligheid van de beweegactiviteiten voor de deelnemers gewaarborgd. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen waaraan de beweegactiviteiten moeten voldoen. Deze staan in het samenwerkingscontract geformuleerd.

Samenwerkingscontract

De basis van een goede samenwerking is wederzijds vertrouwen, een gezamenlijk doel en een duidelijk plan van aanpak. Deze punten zijn samengevat in een samenwerkingscontract waarin verschillende afspraken met elkaar worden gemaakt. Hiervoor is een format welke aangepast wordt aan iedere deelnemende partij. Hier kan te allen tijde op teruggevallen worden bij onduidelijkheden en zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn.

Achtergrond informatie

Gezond bewegen met diabetes en overgewicht is een programma van Stichting P.I.B. Dit is een onafhankelijke stichting waarin het hele netwerk van het programma is ondergebracht. Deelnemers van het programma schrijven zich dan ook in bij Stichting P.I.B.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.